Vitajte na stránke Behavioralnaverejnapolitika.sk

Prijať správne rozhodnutie, osobné alebo vo verejnom sektore, zvyčajne nie je jednoduché. Miera správnosti závisí napr. od vedomostí, ktoré máme o otázke, o ktorej sa rozhodujeme, od času, ktorý máme k dispozícii na rozhodnutie, či od miery neistoty, ktorej pri rozhodovaní čelíme. Pri rozhodovaní môže dôjsť k   tzv. behaviorálnym zlyhaniam, ktoré vyplývajú z náchylnosti človeka chybiť, napr. kvôli svojej povahe.

Na tejto stránke sa venujeme tomu, ako môže byť skresľované naše rozhodnutia, ako aj tvorba a implementácia verejných politík. Jej ambíciou je zároveň ponúknuť čitatelovi pohľady na to, ako chyby pri tvorbe verejných politík obmedziť, aj keď to nie je jednoduché a vždy možné. Z tohto pohľadu je napr. Dan Ariely pozitívne naladený, keď tvrdí: „jedným z praktických úžitkov behaviorálnej ekonómie je to, že nám ukazuje, čo naše správanie ovplyvňuje zvnútra a zvonku….zistíme, že nie sme bezmocní a že dokážeme zmeniť štruktúru nášho prostredia a tým môžeme dosiahnúť korektnejšie správanie a výsledky“.

Túto stránku predkladá odbornej aj laickej verejnosti Ústav verejnej politiky FSEV UK v Bratislave (vďaka grantu APVV) a ide o snahu zadarmo sprístupniť verejnosti učebnicu venujúcu sa behaviorálnym základom verejnej politiky, ako aj ďalšie odborné texty k danej téme. Všetko je tu zadarmo, ale ak nám chcete pomôcť, pošlite nám zaujímavé linky a upozornite nás na chyby.

Emília Sičáková-Beblavá