03 Sep 2015
september 3, 2015

2. Kapitola

Pridaj komentár

PRÍKLADY SKLONOV K CHYBÁM V PROCESE VÝBERU (SELEKCIE) INFORMÁCIÍ   V tejto časti druhej kapitoly sa venujeme vysvetleniu vybraných typov sklonov k chybám, ktoré vznikajú v procese výberu informácii.   Omyl dostupnost/Availability bias V súvislosti s heuristikou informačnej dostupnosti Svetová banka uvádza, že nie je dôležitý len súbor informácii a to, aká logická váha je prisudzovaná každej z daných informácii, ale aj poradie informácii,.. Čítaj viac →

03 Sep 2015
september 3, 2015

3. Kapitola

Pridaj komentár

KAPITOLA 3: VEREJNÉ POLITIKY AKO  RIEŠENIE SKLONOV K CHYBÁM PRI USUDZOVANÍ A ROZHODOVANÍ   HLAVNÉ BODY / ČO SA V TRETEJ KAPITOLE DOZVIETE: zopakujeme Kahnemanov model vzťahu medzi systémom 1 a systémom 2 pri usudzovaní a rozhodovaní, čo sú behaviorálne zlyhania spojené s usudzovaním a rozhodovaním, čo je kognitívna daň, čo je adaptabilný prístup k tvorbe verejných politík, tri hlavné filozofické prístupy.. Čítaj viac →